Quảng cáo

 

       

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:

Đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân sa sút trí tụê sau đột quỵ não (PGS.TS. Nguyễn Văn Chương)

 

Đặc điểm rối loạn ngôn ngữ
 ở bệnh nhân sa sút trí tụê sau đột quỵ não

                                                        PGS.TS. Nguyễn Văn Chương

 

     I. Đặt vấn đề

     Đột quỵ não chiếm tỷ lệ tương đối cao trong cộng đồng, theo những nghiên cứu gần đây nhất (2007) ở một số tỉnh miền bắc Việt Nam, tỷ lệ hiện mắc là 180-250 người/100 000 dân. Trong thực hành lâm sàng chuyên ngành Thần kinh, đột quỵ não là một mặt bệnh nặng nề, tỷ lệ tử vong cao và khi sống sót bệnh nhân vẫn còn phải gánh chịu những khiếm khuyết nặng nề của các chức năng thể chất và tâm thần. Sự suy giảm thế năng tâm thần và các chức năng cao cấp cuả não (tư duy, trí nhớ, ngôn ngữ, điều hành…) gây bảng lâm sàng sa sút trí tuệ làm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình chẩn đoán, điều trị và khả năng phục hồi chức năng của bệnh nhân.

     Ngôn ngữ là chức năng rất quan trọng của bộ não con người, là phương tiện và công cụ giao tiếp cộng đồng rất quan trọng. Đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ sau đột quỵ não, những rối loạn ngôn ngữ đòi hỏi một chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu cầu kỳ. Rối loạn ngôn ngữ càng nặng nề thì càng ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi chức năng và quá trình điều trị dự phòng cấp II của bệnh nhân. Việc nghiên cứu tìm hiểu về đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân đột quỵ não có ý nghĩa rất quan trọng.

     Chúng tôi nghiên cứu rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân đột quỵ não nhằm 2 mục tiêu:

1.     Xác định đặc điểm rối loạn ngôn ngữ ở bệnh nhân sa sút trí tuệ do nhồi máu não.

2.     Tìm sự liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ và các vị trí tổn thương trên phim CT sọ não.

 

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1. Đối tượng nghiên cứu:

- Số lượng BN: 68

- Tiêu chuẩn chọn:

          + Tuổi: từ 60 trở lên

          + Bệnh nhân nhồi máu não (chọn theo định nghĩa đột quỵ não của WHO và điểm lâm sàng đột qụy não (CSS £ 02)

          + Chẩn đoán SSTT (DSM IV, NINDS-Airen).

          + Có hình ảnh NMN trên phim CT

- Tiêu chuẩn loại trừ:
          + Các SSTT do nguyên nhân khác.
          + Có tiền sử SSTT trước khi bị đột quỵ não.

2. Phương pháp nghiên cứu:

- Thiết kế nghiên cứu: phân tích, mô tả, cắt ngang.

- Thu thập số liệu:

           + Lâm sàng:

          Khám RLNN (quy trình khám theo mẫu riêng):

         Khám khaí quát: 3 câu hỏi (tên, tuổi, quê quán).

         Ngôn ngữ nói: nói tự nhiên, nhắc lại, tính toán, đếm.

         gôn ngữ tiếp nhận, nhận thức: nhận thức từ ngữ (hiểu từ, hiểu nghĩa, các từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ ngược nghĩa), nhận thức (thời gian, không gian, định danh qua quan sat, qua nghe mô tả…).

         Ngôn ngữ viết: chính tả, tự viết.

         Ngôn ngữ đọc: đọc chữ cái, đọc từ…

         Ngôn ngữ biểu đạt bằng cử chỉ, động tác.

          Tổng số 60 điểm (đánh giá: không RL, RL nhẹ, vừa, nặng, mất NN).

     + Cận lâm sàng:

          CT sọ não: vị trí, kích thước.

3. Xử lý số liệu

- Thống kê y – sinh học.

 

III. Kết quả nghiên cứu và bàn luận

1. Đặc điểm chung

- Cỡ mẫu nghiên cứu:

          Tuyển chọn trong 237 bệnh nhân đột quỵ não nằm điều trị tại khoa Nội Thần kinh Bệnh viện 103 trong năm 2006 có:

          + 187 BN nhồi máu não

          + Số BN nhồi máu não có sa sút trí tuệ  là 81 (chiếm 43,32%).

          + Số BN NMN có sa sút trí tuệ và RL ngôn ngữ là 68 (chiếm 36,36%). Chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu nhóm có 68 BN này.

- Phân bố BN theo giới tính: tỷ lệ nam/nữ = 47/21 (22,24/1), phù hợp với số liệu của các tác giả khác.

                   Biểu đồ 1: Sự phân bố nhóm đối tượng nghiên cứu theo giới.

- Phân bố BN  theo lứa tuổi:

Bảng 1. Tỷ lệ BN theo các lớp tuổi

Tuổi

Số BN

Tỷ lệ %

60-69

38

55,88

70-79

21

30,88

80-89

6

8,83

từ 90 trở lên

3

4,41

Tổng số

68

100

          Chúng tôi chỉ chọn các bệnh nhân sa sút trí tuệ do đột quỵ não có tuổi trên 60 vào nhóm BN nghiên cứu. Tỷ lệ bệnh nhân lớp tuổi 60-69 trong nhóm đối tượng nghiên cứu có tỷ lệ cao nhất (55,88%). ở các lớp tuổi cao hơn số BN gỉam dần từ 30,88 (tuổi 70-79) xuống 8,83% (tuổi 80-89). Các BN từ 90 tuổi trở lên chỉ chiếm 4,41%.

2. Đặc điểm lâm sàng

2.1.Đặc điểm lâm sàng chung:

Bảng 2: Tỷ lệ bệnh nhân sa sút trí tuệ có rối loạn ngôn ngữ theo thể bệnh

Thể bệnh

Số BN

Tỷ lệ %

Huyết khối đm. não

33

48,53

Tắc mạch não

19

27,94

HC. lỗ khuyết

16

23,53

Tổng số

68

100

          Sự phân bố tỷ lệ BN sa sút trí tuệ theo thể bệnh giống như phân bố BN đột quỵ não nói chung theo thể bệnh (cao nhất là huyết khối động mạch não, sau đó lần lượt là tắc mạch và HC. lỗ khuyết).

Bảng 3.Các triệu chứng lâm sàng chung của nhóm đối tượng nghiên cứu

STT

Triệu chứng

Số BN

Tỷ lệ %

1

Rối loạn vận động

68

100

2

Tổn thương DTK sọ não

66

97,06

3

Rối loạn cơ vòng

27

39,71

4

Rối loạn ý thức

22

3235

5

Rối loạn cảm giác

35

51,47

6

Phản xạ Babinski (+)

46

67,65

7

Rối loạn dinh dưỡng

1

1,47

8

Rối loạn thực vật

5

7,35

9

Đau đầu

8

11,76

10

Các bệnh kèm theo

59

86,76

          Các triệu chứng tổn thương khu trú hay gặp là: liệt nửa người, rối loạn cảm giác nửa người, tổn thương dây thần kinh số 7 và phản xạ Babinski (+) bên bị liệt. 86,76 BN có các bệnh kèm theo, đa số là tăng huyết áp, vữa xơ động mạch, đái tháo đường, tiền sử bệnh lý mạch máu não, tiền sử bệnh tim và các bệnh khác đóng vai trò yếu tố nguy cơ của đột quỵ não.

Bảng 4. Đặc điểm tay thuận của nhóm bệnh nhân

Tay thuận

Số BN

Tỷ lệ %

Tay phải

61

89,71

Tay trái

5

7,35

Không rõ

2

2,94

          Hầu hết số BN trong nhóm dối tượng NC thuận tay phải (89,71%), số BN thuận tay trái chỉ có 7,35%, trong nhóm BN có 2 BN có 2 tay thần thục như nhau.

2.2.Đặc điểm rối lọan ngôn ngữ:

Bảng 5. Các loại RL ngôn ngữ thường gặp trong nhóm đối tượng NC

STT

Loại RL ngôn ngữ

Số BN

Tỷ lệ %

1

Diễn đạt

40

58,82

2

Tiếp nhận

7

10,29

3

Toàn bộ

20

29,41

4

Quên

1

1,47

5

Tổng số

68

100

          Tỷ lệ BN rối loạn ngôn ngữ diện đạt chiếm tỷ lệ cao nhất (58,82%), biểu hiện cơ bản là RL ngôn ngữ vận động phát hiện được khi cho nói tự nhiên hoặc tự viết các câu văn mô tả. RL ngôn ngữ quên ít gặp nhất trong nhóm đối tượng nghiên cứu.

Bảng 6. Các triệu chứng RL ngôn ngữ thường gặp ở nhóm BN

STT

Các biểu hiện RL ngôn ngữ

Số BN

Tỷ lệ %

1

Khi nói tự nhiên

65

95,59

2

Khi nhắc lại

57

83,82

3

Khi đọc

44

64,71

4

Khi viết

49

72,01

5

Khi biểu đạt bằng động tác

54

79,41

6

Khi phải hiểu từ

26

38,24

7

Khi phải hiểu câu

24

42,65

8

Khi phải định danh

34

50,00

          Các biểu hiện biểu rối loạn ngôn ngữ rất phong phú, hay gặp và dễ phát hiện nhất là rối loạn ngôn ngữ khi nói tự nhiên (95,59 BN mắc phải), cùng với khả năng hiểu từ, hiểu câu và khả năng định danh người, vật, sự suy giảm khả năng tự diễn đạt làm năng lực giao tiếp của BN kếm đi rất nhiều. Trong thực hành lâm sàng vấn đề phục hồi chức năng ngôn ngữ cần được chú trọng hơn nữa ở các BN sa sút trí tuệ.

Bảng 7. Liên quan giữa rối loạn ngôn ngữ với bán cầu trội

 

Có RLNN

Không - RLNN

Bán cầu trội

56

5

Bán cầu Không - trội

10

0

Không rõ bán cầu trội

2

0

Tổng số

 

 

          66 BN có biểu hiện bán cầu trội rõ rệt (61 BN bán cầu trội bên trái = thuận tay phải), 5 BN bán cầu trội bên phải (thuận tay trái) và 2 BN không rõ bán cầu trội. Tỷ lệ BN có RLNN khi có tổn thương bán cầu trội là 82,35% và khi có tổn thương bán cầu Không - trội là 17,65%.

          Thời gian xuất hiên triệu chứng RLNN thường vào ngày thứ nhất của bệnh (92,65%) và vào ngày thứ 2 là 7,35%.

2.3. Liên quan giữa RLNN với vị trí tổn thương trên phim CT sọ não:

Bảng 8. Phân bố RLNN theo vị trí tổn thương trên phim CT sọ não

STT

Vị trí tổn thương

RLNN biểu đạt

(N=40)

RLNN tiếp nhận

(N=7)

RLNN toàn bộ

(N=20)

RLNN quên

(N=1)

Tổng số

(%)

1

Bao trong

11

1

3

 

15      (22,06)

2

Bao ngoài

0

 

1

 

1          (1,47)

3

Nhân đậu

2

 

3

 

5          (7,35)

4

Nhân đuôi

0

 

0

 

0               (0)

5

Đồi thị

1

 

4

 

5          (7,35)

6

Thủy đảo

7

 

1

 

8        (11,76)

7

Thùy trán

14

 

3

 

17      (25,00)

8

Thùy thái dương

3

4

1

1

9        (13,24)

9

Thùy đỉnh

1

 

3

 

4          (5,88)

10

Thùy chẩm

1

2

1

 

4          (5,88)

11

Dh choán chỗ

19

 

20

 

40

          Tỷ lệ BN tổn thương tại thùy trán trên phim CT có RLNN là cao nhất (25,00%) sau đó là các tổn thương ở bao trong (22,06%), Thùy thái dương (13,24%), thùy đảo (11,76%)…

          Rối loạn ngôn ngữ biểu đạt hay gặp nhất trong tổn thương thùy trán và bao trong.

          Các biểu hiện choán chỗ gặp ở 100% số bệnh nhân có RLNN toàn bộ và gần 50% BN có RLNN biểu đạt.

Bảng 9. Tỷ lệ RLNN theo tổn thương ở vùng phân bố của các đm não trên CT

Vị trí tổn thương ở vùng phân bố động mạch

RLNN

biểu đạt

 

RLNN

Tiếp nhận

 

RLNN

toàn bộ

 

RLNN

quên

 

Tổng số

Não trước

7

1

1

 

9    (13,24)

Não giữa

31

5

17

1

54  (79,41)

Vùng giao thủy

2

1

2

 

5      (7,35)

Tổng số

40

7

20

1

68     (100)

          Tổn thương ở vùng phân bố của động mạch não giữa hay gặp nhất trong tất các các loại RLNN.

 

IV. Kết luận

          Nghiên cứu đặc điểm RLNN ở 68 BN sa sút trí tuệ sau đột quỵ thiếu máu não chúng tối rút ra các kết luận sau:

1. Đặc điểm lâm sàng của RLNN ở các bệnh nhân nghiên cứu:

- Tỷ lệ BN có RLNN ở nhóm BN sa sút trí tuệ sau NMN được NC ở trên là 36,36%.

- Phân bố các loại RLNN trong nhóm đối tương NC như sau: RLNN biểu đạt hay gặp nhất (58,82%), sau đó là RLNN toàn bộ (29,41%), RLNN tiếp nhận (10,29%) và cuối cùng là RLNN quên (1,47%).

- Các biểu hiện RLNN hay gặp trong các hoàn cảnh sau: khi nói tự nhiên (95,59%), khi nhắc lại câu, từ (83,82%), khi biểu đạt bằng động tác (79,41 %), khi viết (72,01%).

- Tỷ lệ BN có RLNN khi có tổn thương bán cầu trội là 82,35% và khi có tổn thương bán cầu Không - trội là 17,65%.

- 100% số BN có RLNN ngay từ ngày thứ 1 và thứ 2 sau khi đột quỵ não xảy ra.

2. Liên quan giữa RLNN v à vị trí tổn thương trên phim CT sọ não

- Tỷ lệ BN tổn thương tại thùy trán trên phim CT có RLNN là cao nhất (25,00%) sau đó là các tổn thương ở bao trong (22,06%), Thùy thái dương (13,24%), thùy đảo (11,76%)…

          Rối loạn ngôn ngữ biểu đạt hay gặp nhất trong tổn thương thùy trán và bao trong.

          Các biểu hiện choán chỗ gặp ở 100% số bệnh nhân có RLNN toàn bộ và gần 50% BN có RLNN biểu đạt.

- Tổn thương ở vùng phân bố của động mạch não giữa hay gặp nhất trong tất các các loại RLNN.

 

Summary

After having studied the symptom Aphasia of 01 groupe of executive dementia patients caused  by ischemic stroke following remarks are drawn:

- The rate of  the post-infartive aphasia is 36.36%....

Tài liệu tham khảo

1.     Nguyễn Văn Chương (2004): Rối loạn ngôn ngữ và các chức năng giao tiếp khác; Thực hành lâm sàng thần kinh học tập II, NXB Y học- Hà Nội.

2.     Nguyễn Chương (1998): Hệ thần kinh trung ương, tài liệu dịch theo Guy Lazorthes, NXB Y học Hà Nội.

3.     Nguyễn Văn Đăng (1997): Tai biến mạch máu não, NXB Y học- Hà Nội.

4.     Lê Đức Hinh (2004): Tiếp cận và xử trí sớm sa sút trí tuệ , Hội thảo chuyên đề: Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Bạch Mai- Hà Nội

5.     Lê Văn Thính (2004): Sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu, vai trò của tai biến nhồi máu não. Hội thảo chuyên đề: Những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. Bạch Mai- Hà Nội

 

 

 

Các bài khác
HỘI CHỐNG ĐAU HÀ NỘI
Quảng cáo