Quảng cáo

 

       

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
Giới thiệu

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA BỘ MÔN - KHOA NỘI THẦN KINH

 

                                 BAN BIÊN TẬP:

                                  Cố vấn:         Cố PGS.TS. Nguyễn Xuân Thản

                                  Chủ biên:      GS.TS. Nguyễn Văn Chương (CNBM)

                                  Thư ký:          PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện (CN Khoa Đột quỵ)

                                 Tham gia biên soạn:

                                                       GS.TS. Nguyễn Văn Chương

                                                       PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện

                                                       PGS.TS. Phan Việt Nga

                                                       ThS. Cao Hữu Hân

                                                       TS. Nhữ Đình Sơn

 

 

 • * GIỚI THIỆU BỘ MÔN - KHOA NỘI THẦN KINH
 • * Giới thiệu GS.TS.BS. Nguyễn Văn Chương
 • * GIỚI THIỆU website Thankinhhoc.net
 • Hội chống đau Hà Nội
  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyen_Van_Chuong
  Ngo Thanh Son
  Quảng cáo